ເຮືອນ >ຜະລິດຕະພັນ >ປຸ່ມ>ປຸ່ມ ໝາກ ໄມ້

ປຸ່ມ ໝາກ ໄມ້

<1>